Privacy verklaring

IRIS one vindt het belangrijk dat de persoonsgegevens van de klanten en bezoekers van deze website goed beschermd zijn. Wij houden ons dan ook aan de geldende regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) en zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd worden.

Welke informatie verzamelen wij via deze site en hoe wordt dit verwerkt?
Als je onze site bezoekt worden er automatisch gebruiksgegevens verzameld. Deze informatie wordt verzameld met behulp van ‘Cookies’ en ‘Web Beacons’. 

De genoemde gegevens worden op een geaggregeerd niveau verwerkt. Dit betekent dat we de informatie niet tot een individu kunnen herleiden. We doen dit bijvoorbeeld om vast te stellen hoe onze site gebruikt wordt. We zullen de verzamelde gegevens niet ter beschikking stellen aan derden.

In welke gevallen stellen wij uw (persoons)gegevens wel ter beschikking aan derden?

  • In het geval van (een vermoeden van) fraude.
  • In gevallen waarin de wet dit voorschrijft of dit op grond van de wet is toegestaan.

Vragen over het privacybeleid van IRIS one

Als u informatie achterlaat op onze website dan stemt u in met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met deze privacy bepalingen. Heeft u vragen over uw persoonlijke gegevens of over de werkwijze van IRIS one op het gebied van privacy, neemt u dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar: info@iris-one.nl

Als u van mening bent dat uw gegevens onjuist of niet volledig zijn, heeft u het recht ons te verzoeken de betreffende gegevens te verbeteren, te verwijderen of aan te vullen. Dit geldt ook als de gegevens voor een ander doel worden gebruikt dan waar ze voor verzameld zijn of op een andere manier in strijd zijn met een wettelijk voorschrift. 

Als u een overzicht wilt of uw gegevens wilt aanpassen, kunt u contact opnemen met IRIS one. Op de contactpagina treft u de contactgegevens aan.

Wijzigingen

IRIS one behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen, de meest actuele versie vindt u altijd op deze site.

Call Now Button