Boeren bende en Brexit ellende...

Er is best een interessante parallel te zien tussen twee grote gebeurtenissen die de media nog steeds bezighouden, bedacht ik mij laatst. Zowel bij de Brexit als de boerenopstand is ‘het boerenverstand’ behoorlijk van de radar verdwenen. Kijk maar eens wat er in beide situaties is gebeurd:

    • Er is onoverzichtelijkheid en chaos ontstaan.
    • De emoties gieren uit de hand, aangewakkerd door de media.
    • Er is sprake van veel onverwachte wendingen.
    • De inhoudelijke discussie verdwijnt op de achtergrond.
    • Het maatschappelijke draagvlak neemt af en verdwijnt uiteindelijk.

Enige uitleg…

Wil je echt het Brexit-dossier begrijpen dan heb je waarschijnlijk jaren nodig om alles in te lezen. Het is te groot en te complex geworden om het nog te kunnen doorgronden. Dat het maatschappelijke draagvlak verdwenen is blijkt wel uit een Brexit-vrij nieuwskanaal van Sky News. Mensen kunnen en willen het niet meer volgen.

Wie moet je geloven als het om de stikstofproblematiek gaat. De boeren of de metingen van het RIVM? Door alle emoties ontstaan teveel problemen en kettingreacties. Boerenbedrijven liggen stil als de boeren op het Malieveld staan en burgers zullen het zat gaan worden als er meerdere protestdagen uitbreken. De media aandacht gaat naar dit protest en het gaat steeds minder om het vinden van een duurzame oplossing en het aanpakken van het probleem.

Japans polderen misschien?

Deze opmerking vraagt wat uitleg, maar misschien ligt hier wel de kern van een oplossing. Ik moest namelijk denken aan een belangrijke filosofie van mijn voormalige Japanse werkgever Canon, genaamd Kyosei. Het betekent “Samenleven en samenwerken voor het algemeen belang.” Ook moest ik denken aan datgene waar Nederland bekend om stond; Het Nederlandse poldermodel. Het betekent compromissen sluiten en samenwerken als kernpunt van politiek beleid. Er valt, denk ik, best een mooie combinatie te maken van deze twee.

Het boerenverstand

Iets in mijn boerenverstand zegt dat we vooral het maximale uit ons zelf kunnen halen als we bereid zijn om ook het maximale voor een ander eruit te halen. Eens? Want vanuit dit betere vertrekpunt kan er een discussie op inhoud gevoerd worden, verdwijnt de emotie op de achtergrond en zoek je samen naar alternatieven en vooruitgang voor zoveel mogelijk mensen.

Veel wijsheid toegewenst aan boeren, burgers en Boris Johnson.

Rob Stolzenbach

NB: Wil je beter met elkaar samenwerken, duidelijker communiceren en te grote onoverzichtelijke dossiers voorkomen? Of efficiënt de inhoud documenteren en weten hoe je jouw standpunten nog duidelijker kunt presenteren om anderen te overtuigen? Neem dan contact op.

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Call Now Button